Jag är bög

Som många av er redan vet har jag sedan 2013 varit utsatt för hot och mordhot från nazister och högerextrema. På grund av min hudfärg och att jag är liberal.

Jag har idag valt att offentliggöra att jag är homosexuell. Jag vill inte längre dölja vem jag är och hur jag lever. 2013 berättade jag för mina vänner och för min familj att jag är homosexuell.

Jag har vetat det sedan tidig ålder, jag har aldrig känna mig attraherad till det kvinnliga könet. På grund av de hoten jag fått har jag varit rädd för att offentligt berätta om min homosexuell, men idag har jag modet att offentliggöra att jag är homosexuell, och jag är stolt över det.

De reaktioner jag mött av mina vänner har stärkt mig i min övertygelse att det är rätt att nu offentligt berätta att jag är homosexuell.

Jag är stolt över min sexualitet och tänker inte dölja det mer. Jag älskar män, och jag vill leva med en man.

Då jag är homosexuell har jag även engagerat mig i Öppna moderater, moderaternas förbund för HBTQ-personer. Jag är stolt över min sexualitet, och det är skönt att inte längre behöva leva i en lögn, en lögn som innebär att jag ljuger om min sexualitet offentligt.

Ja, jag är bög, svart,adopterad  och moderat. Deal with it.

/Alexander M Bengtsson.

 

Annonser

Uppsala hyllar mångkulturalismen!

Dagens pressmeddelande från namngivningsnämnden gör mig väldigt glad. Man valde på sitt senaste möte att ta ett beslut för att hylla mångkulturen i Uppsala.

Man valde att namnge ett nytt kvarter till ”Minareten” uppkallat efter det torn där böneutropen från moskén sker.

Jag ser det här beslutet som ett tecken på att Uppsala är en stad för alla, oavsett religion eller ursprung. Uppsala är en stad där alla är och ska vara välkomna. I Uppsala tar vi starkt avstånd från all form av främlingsfientlighet och rasism, vi är en enda stor familj!

Så här skrev man i pressmeddelandet:

Uppsala är en mångkulturell stad och det är naturligt att vi uppmärksammar det genom att ge ett av alla Uppsalas kvarter ett namn som härrör från den största minoritetsreligionen i Sverige, islam.

Det här är ett beslut som jag helhjärtat ställer mig bakom, det är en Rudling signal till bl.a. Sverigedemokraterna. Det signalerar att vi de övriga 87% av befolkningen inte tolererar deras rasistiska och främlingsfientliga politik. Det är även en signal att vi är mycket skeptiska mot ett parti som i grunden är nazistiskt. 

Vi är en stor familj, det ska ingen rasism eller främlingsfientlighet få ändra på.
/Alexander Bengtsson

alexander.bengtsson@moderat.se

Sverige bör delta i offensiv mot IS!

Fredagens terrorattentat i Paris är en attack mot hela Europa, EU och varje europé. President Hollande har rätt, ISIL är inget annat än barbarer.

Vi kan inte låta ISIL fortsätta härja och sprida skräck i världen. Vi får aldrig någonsin ge efter för terrorism. Aldrig visa oss svaga, rädda eller gå med på deras krav.

Vi i den fria världen måste enas. Vi måste stå enade och starka I kriget mot terrorismen tillsammans med USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Sverige har en tradition av att förhålla sig neutrala, den principen kan inte gälla längre. Sverige bör snarast ansluta sig till NATO. Men I kriget mot terror bör vi snarast delta aktivt. Sverige bör skicka en division JAS –plan och bomba ISIL fästen i Syrien.

För att kriget mot terrorn ska lyckas så är det viktigt att högerextrema sajter, såsom avpixlat, Petterssons blogg, exponerat, fria tider och nordfront. Det är viktigt att dessa sajter gör det dom kan för att minska främlingsfientligheten i Sverige, människor som flyr hit från ISIL är inte fienden, varför fattar ni inte det?!

Det är ISIL som är fienden, inte dess offer.

ISIL är inget annat än ett gäng massmördare och barbarer. Och som massmördare och barbare skall dom behandlas och bemötas.

ISIL är ett direkt hot mot den fria världens säkerhet och stabilitet.

ISIL måste bekämpas och elimineras som organisation, dess ledare, medlemmar och alla som strider för ISIL. Dessa bör åttalas för brott mot mänskligheten vid den internationella brottmålsdomstolen I Haag.

Det är dags för Sverige att aktivt delta I offensiverna mot ISIL.

Jag har endast en sak att säga till ISIL, I have one thing to say to ISIL:

“You attacked our cities, killed innocent people, we will fight back. We will hunt you down, eliminate ISIL and bring you to justice in the International Criminal Court, cause this we will not accept”

Terrordåden i Frankrike 

Jag vill uttrycka min avsky gentemot de fruktansvärda terrorattentat som genomfördes natten till idag. 

Det här är inte bara ett attentat mot den Franska republiken, det är ett attentat mot hela Europa och EU.

Mina tankar är idag främst med offren och deras anhöriga, men även med hela det franska folket. 

Det här är ett avskyvärt dåd som IS uppges ligga bakom. 

Idag är vi alla fransmän. 
Jag ska inte blanda in politik i det här, men vi kan inte låta IS fortsätta att härja.
Har en sak att säga angående IS och till IS:

”We will hunt you down and bring you to justice.”

Omfördelning av statens finanser i flyktingkrisen

Omfördelning av statens finanser i flyktingkrisen

I veckan presenterade Finansminister Magdalena Andersson en ändringsbudget. Syftet med ändringsbudgeten är att skjuta till extra pengar som behövs nu när vi befinner oss i den värsta flyktingkrisen i modern historia.

Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor ges som stöd till kommuner och landsting i form av engångsbelopp, För att klara av flyktingkrisen. Man föreslår även att det civila samhället får 200 miljoner kronor. Tillföljd av det ökade antalet asylsökande så ökar man anslaget för ersättningar och bostadskostnader med 961 miljoner kronor.

Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen med förslag om ändringar i statens budget för 2015.

Vad föreslår regeringen i ändringsbudgeten?

I ändringsbudgeten föreslår regeringen att utgifterna i budgeten för 2015 ökas med 11 miljarder kronor.

•9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsutbetalning till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

•200 miljoner kronor tillförs det civila samhället i syfte att stödja dess insatser för asylsökande och nyanlända.

•961 miljoner kronor tillförs anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande.

Källa: Finansdepartementet

Överlag tycker jag att det är bra att regeringen väljer att lägga fram en ändringsbudget med anledning av flyktingkrisen. Däremot är jag inte övertygad om att det kommer räcka med de satsningar som man nu gör. Enligt uppgifter från media har migrationsverket sagt att det behöv ytterligare 28 miljarder för flyktingmottagande. Regeringen väljer nu att föreslå en ökning på 11 miljarder kronor. Det är inte tillräckligt.

Därför så bör regeringen stryka vissa punkter ur sin höstbudget som ändå inte skulle ge någon effekt. Har gått igenom regeringens budget. Och här är mina tankar på vad man kan stryka eller minska i regeringens budget. Dessa pengar bör istället omfördelas eller sättas i beredskap:

#Kulturen: stoppa förslaget på fri entré på de statliga museerna, nu behöver vi få in så mycket som möjligt. Dessutom så bör vi stryka den satsningen på 252 miljoner extra som regeringen föreslår i kulturbudgeten.

#Landsbygden: Satsningen på landsbygden som alliansen fick igenom för 1 år sedan i sin budget är mycket bra. Därför så bör vi omfördela de 2,4 miljarder kronor som landsbygden föreslås få extra i år till flyktingmottagande.

För perioden 2015-2020 så vill regereringen Löfven satsat 20,4 miljarder kronor extra på landsbygden. Denna satsning bör utebli och istället bör pengarna öronmärkas för flyktingkrisen.

#Miljö och naturvården: Regeringen föreslår att miljö och naturvård får en budget på 6,2 miljarder. Man bör istället satsa ca 4,4 miljarder som i den förra budgeten, då kan vi omfördela ca 2 miljarder till flyktingmottagandet.

Bara genom den här omfördelningen så skulle vi få loss ca 25 miljarder kronor.

Det finns ännu en nödvändig åtgärd, Bidraget för heltidsstudenter är idag 2 828kr/månad och lånet är på 7 120kr/månad. 

Jag föreslår att vi sänker bidraget till 1 828kr/månad och höjer lånet till 8 120kr/månad. 

Det är en kontroversiell satsning, men den kommer att resultera i att vi får in mer pengar i statskassan och då kommer vi ha möjlighet att genomföra större satsningar. 

Studiebidraget kan verka kontroversiellt, men Alliansregeringen har redan föreslagit detta en gång. Därför så är det enligt mig inte kontroversiellt.

Vi måste alla bidra.

Mona Sahlin har rätt, Sverigedemokraterna har ett ansvar! 

Det är inte ofta som jag delar Mona Sahlins åsikter, jag vet inte om det hänt tidigare. Däremot så gör Mona Sahlin ett fantastisk jobb som särskild samordnare mot våldsbejakande extremism. Och i dessa frågor så delar jag till stor del Mona Sahlins åsikt och syn på problemen. 

Jag såg Mona debattera i SVT mot SDs Linus Bylund, Mona har verkligen rätt i allt hon säger där.

Det finns idag tydliga kopplingar mellan näthatet och de hot och det våld som skett i Sverige den senaste tiden. Då är det främst sidan avpixlat där näthatet till mycket stor del speglar det hat och våld sommasylboenden utsätts för i verkligheten, det är mycket problematiskt. 

Vad som är ännu värre är att det mellan avpixlat och Sverigexemokraterna finns ”glasklara” kopplingar i form av Kent Ekeroth. Jag delar Monas inställning att Kent Ekeroth är en av landets största bedragare till hat och hot genom sitt tydliga och starka engagemang i avpixlat.

Är det okej att man som riksdagsledamot är med och bedriver en starkt främlingsfientlig sajt?

Nej, det tycker inte jag, som riksdagsledamot hat man ett ansvar att verka för landets bästa, det gör inte Kent Ekeroth. 

Avpixlat har kopplingar till det som sker i verkligheten, SD har väldigt starka kopplingar till Avpixlat genom Kent Ekeroth. Det innebär att Kent Ekeroth, SD och i allra högsta grad Jimmie Åkesson har ett ansvar för det högerextrema våldet som just nu sveper genom vårt avlånga land. 
Självfallet är det bra att Jimmie Åkesson offentligt tar avstånd från det som nu sker och skett i landet den senaste tiden. Men det duger inte, Jimmie Åkesson är i en position som gör att han kan påverka och troligtvis dämpa näthatet. 

Jag tycker att Åkesson och SD måste vara tydliga mot Kent Ekeroth, antingen så får han välja sitt riksdagsuppdrag eller avpixlat. Man brukar säga ”det ena utesluter inte det andra”, men i Ekeroths fall så är det inte så, Avpixlat och riksdagsuppdraget är inte förenliga med varandra.

Kent gjorde sig kände i järnrörsskandalen, han har varit inblandad i otaliga krogbråk och sedan har vi ju hans starka engagemang i avpixlat.

Jimmie Åkesson, om du har någon form av empati och hjärta (sommar efterfrågade i en debattartikel tidigare). Inte vill väll du att Sverige fortsatt ska drabbas av högerextremt våld?

Du kan förändra detta, be din kollega Kent Ekeroth att begära entledigande från uppdraget som riksdagsledamot.

Vi vet alla att SD försöker tvätta bort sitt nazistiska förflutna, börja då genom att göra upp med Kent Ekeroth och Avpixlat. 


I extraordinära situationer kan extraordinära åtgärder vara nödvändiga. Jag respekterar grundlagarna till punkt och pricka. Men det som avpixlat gör, det hat och våld dom bedriver bör inte kunna gömmas bakom grundlagarna. Det är ett övergrepp och missbruk av yttrandefriheten. Det avpixlat gör bör kunna ses som olaga hot, och hets mot folkgrupp. Därför så bör enligt min mening avpixlat som sida stängas ner, för Sveriges bästa.