Förtydligande ang ”krossa kommunismen”

Förtydligande ang ”Krossa kommunismen”

Det har kommit till min kännedom att man missuppfattat mig när jag i Nyheter24 skrev att kommunismen ska ”krossas”. Vill nu göra ett förtydligande.
Ja, jag anser att organisationer som SUF, AFA och RKU skall krossas. Men inte med våld, utan med argument och debatt. Samt med historia. 
Ni som känner mig personligen vet att jag är emot våld. 
När en organisation och dess företrädare (RKU) säger att ”arbetarklassens fulla rätt att att med våld ta makten” (Nils Råstander i nyheter 24)
Det är för mig ett uttalande som är mycket allvarligt och djupt oroande, man hotar inte bara att stjäla individers egendom, man hotar hela vårt samhälle, vår demokrati och vår nation. Det är inte okej!

RKU har offentligt tagit ställning för en väpnad kamp, då är man inte längre ett ungdomsförbund, då har man passerat gränsen och är en organisation som ligger närmare terrorism än vad man gör ungdomsverksamhet, något jag vill ta starkt avstånd ifrån.
Kan man inte acceptera den svenska demokratin så är det hyckleri att kalla sig för ”politiskt ungdomsförbund”.
AFA är en våldsbejakande organisation som ligger både SUF och RKU varmt om hjärtat.

Enligt en rapport från brottsförebyggande rådet så har vänsterextremister mellan mars 1999- februari 2009 varit skäligen misstänkta för 1 207 politiskt motiverade brott.

Brott så som:
-Våldsbrott och misshandel 

-Brott mot frihet och frid

-Hemfridsbrott

-Ärekränkning 

-Tillgrepsbrott

-Skadegörelse

-Allmänfarlig ödelägelse samt mordbrand

-Brott mot allmän ordning

-Våldsamt uplopp

-Våld mot tjänsteman

-Olaga hot
Måltavlorna har varit företag, meningsmotståndare och partisammankomster.
Vart vill jag komma med detta, jo SUF, AFA och RKU är inte oskyldiga, de är dessa organisationer som ligger bakom de brott och aktioner jag nyss nämnde.
Dessa 3 organisationer är ett allvarligt hot mot den svenska demokratin, mot vårt samhälle och alla vi som inte tycker som dom. 
SUF, RKU och AFA bör inte ses som ”politiska organisationer” deras aktioner talar för sig själva, dessa organisationer bör ses som hot mot ”rikets säkerhet” för det är vad dom utgör. Dom är ett hot mot det fantastiska land som vi byggt upp. Genom att argumentera emot och lyfta fakta kam vi bekämpa dessa extremist rörelser. Men vi får aldrig bruka våld.

Med ord och argument kan vi ”krossa”Kommunismen. Men kom ihåg. Våld är aldrig okej, det bör även AFA, SUF och RKU lära sig. 

AFA,SUF och RKU är ett lika stort hot mot samhället som nazismen och ISIL är.

Annonser

Kommentar med anledning av Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU

Kommentar med anledning av Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU

Läser i dagens Allehanda att man intervjuat företrädare för RKU.

Man säger bland annat att man arbetar för en revolution i Sverige. En sådan revolution ”kan bli blodig”. Det här uttalandet är mycket allvarligt.

RKU säger rakt ut att man vill använda våld för att ta makten i Sverige och genomföra en revolution.

Det här kan inte tolkas på annat vis än att man uttalar ett hot mot Svensk demokrati och mot Sverige som nation, det bör tas på allra största allvar.

Kommunism är för mig lika illa som nazismen, i grund och botten är de två inriktningarna väldigt lika varandra.

Vi måste skydda demokratin, och alla vi som benämner oss som ”kapitalister” måste kunna känna oss trygga i vårt egna land. Jag överväger därför att Polisanmäla RKU och dess ledare för sitt utalande om att man vill genomföra ”revolution” och ”kan  bli en blodig revolution”

Det här är inte okej, grupper som RKU, AFA och SUF måste krossas, endast då är den svenska demokratin trygg.

Uppsala den 1 mars 2016

Alexander Bengtsson