Sverige bör delta i offensiv mot IS!

Fredagens terrorattentat i Paris är en attack mot hela Europa, EU och varje europé. President Hollande har rätt, ISIL är inget annat än barbarer.

Vi kan inte låta ISIL fortsätta härja och sprida skräck i världen. Vi får aldrig någonsin ge efter för terrorism. Aldrig visa oss svaga, rädda eller gå med på deras krav.

Vi i den fria världen måste enas. Vi måste stå enade och starka I kriget mot terrorismen tillsammans med USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Sverige har en tradition av att förhålla sig neutrala, den principen kan inte gälla längre. Sverige bör snarast ansluta sig till NATO. Men I kriget mot terror bör vi snarast delta aktivt. Sverige bör skicka en division JAS –plan och bomba ISIL fästen i Syrien.

För att kriget mot terrorn ska lyckas så är det viktigt att högerextrema sajter, såsom avpixlat, Petterssons blogg, exponerat, fria tider och nordfront. Det är viktigt att dessa sajter gör det dom kan för att minska främlingsfientligheten i Sverige, människor som flyr hit från ISIL är inte fienden, varför fattar ni inte det?!

Det är ISIL som är fienden, inte dess offer.

ISIL är inget annat än ett gäng massmördare och barbarer. Och som massmördare och barbare skall dom behandlas och bemötas.

ISIL är ett direkt hot mot den fria världens säkerhet och stabilitet.

ISIL måste bekämpas och elimineras som organisation, dess ledare, medlemmar och alla som strider för ISIL. Dessa bör åttalas för brott mot mänskligheten vid den internationella brottmålsdomstolen I Haag.

Det är dags för Sverige att aktivt delta I offensiverna mot ISIL.

Jag har endast en sak att säga till ISIL, I have one thing to say to ISIL:

“You attacked our cities, killed innocent people, we will fight back. We will hunt you down, eliminate ISIL and bring you to justice in the International Criminal Court, cause this we will not accept”

Annonser

Terrordåden i Frankrike 

Jag vill uttrycka min avsky gentemot de fruktansvärda terrorattentat som genomfördes natten till idag. 

Det här är inte bara ett attentat mot den Franska republiken, det är ett attentat mot hela Europa och EU.

Mina tankar är idag främst med offren och deras anhöriga, men även med hela det franska folket. 

Det här är ett avskyvärt dåd som IS uppges ligga bakom. 

Idag är vi alla fransmän. 
Jag ska inte blanda in politik i det här, men vi kan inte låta IS fortsätta att härja.
Har en sak att säga angående IS och till IS:

”We will hunt you down and bring you to justice.”

Omfördelning av statens finanser i flyktingkrisen

Omfördelning av statens finanser i flyktingkrisen

I veckan presenterade Finansminister Magdalena Andersson en ändringsbudget. Syftet med ändringsbudgeten är att skjuta till extra pengar som behövs nu när vi befinner oss i den värsta flyktingkrisen i modern historia.

Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor ges som stöd till kommuner och landsting i form av engångsbelopp, För att klara av flyktingkrisen. Man föreslår även att det civila samhället får 200 miljoner kronor. Tillföljd av det ökade antalet asylsökande så ökar man anslaget för ersättningar och bostadskostnader med 961 miljoner kronor.

Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen med förslag om ändringar i statens budget för 2015.

Vad föreslår regeringen i ändringsbudgeten?

I ändringsbudgeten föreslår regeringen att utgifterna i budgeten för 2015 ökas med 11 miljarder kronor.

•9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsutbetalning till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

•200 miljoner kronor tillförs det civila samhället i syfte att stödja dess insatser för asylsökande och nyanlända.

•961 miljoner kronor tillförs anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande.

Källa: Finansdepartementet

Överlag tycker jag att det är bra att regeringen väljer att lägga fram en ändringsbudget med anledning av flyktingkrisen. Däremot är jag inte övertygad om att det kommer räcka med de satsningar som man nu gör. Enligt uppgifter från media har migrationsverket sagt att det behöv ytterligare 28 miljarder för flyktingmottagande. Regeringen väljer nu att föreslå en ökning på 11 miljarder kronor. Det är inte tillräckligt.

Därför så bör regeringen stryka vissa punkter ur sin höstbudget som ändå inte skulle ge någon effekt. Har gått igenom regeringens budget. Och här är mina tankar på vad man kan stryka eller minska i regeringens budget. Dessa pengar bör istället omfördelas eller sättas i beredskap:

#Kulturen: stoppa förslaget på fri entré på de statliga museerna, nu behöver vi få in så mycket som möjligt. Dessutom så bör vi stryka den satsningen på 252 miljoner extra som regeringen föreslår i kulturbudgeten.

#Landsbygden: Satsningen på landsbygden som alliansen fick igenom för 1 år sedan i sin budget är mycket bra. Därför så bör vi omfördela de 2,4 miljarder kronor som landsbygden föreslås få extra i år till flyktingmottagande.

För perioden 2015-2020 så vill regereringen Löfven satsat 20,4 miljarder kronor extra på landsbygden. Denna satsning bör utebli och istället bör pengarna öronmärkas för flyktingkrisen.

#Miljö och naturvården: Regeringen föreslår att miljö och naturvård får en budget på 6,2 miljarder. Man bör istället satsa ca 4,4 miljarder som i den förra budgeten, då kan vi omfördela ca 2 miljarder till flyktingmottagandet.

Bara genom den här omfördelningen så skulle vi få loss ca 25 miljarder kronor.

Det finns ännu en nödvändig åtgärd, Bidraget för heltidsstudenter är idag 2 828kr/månad och lånet är på 7 120kr/månad. 

Jag föreslår att vi sänker bidraget till 1 828kr/månad och höjer lånet till 8 120kr/månad. 

Det är en kontroversiell satsning, men den kommer att resultera i att vi får in mer pengar i statskassan och då kommer vi ha möjlighet att genomföra större satsningar. 

Studiebidraget kan verka kontroversiellt, men Alliansregeringen har redan föreslagit detta en gång. Därför så är det enligt mig inte kontroversiellt.

Vi måste alla bidra.