Mona Sahlin har rätt, Sverigedemokraterna har ett ansvar! 

Det är inte ofta som jag delar Mona Sahlins åsikter, jag vet inte om det hänt tidigare. Däremot så gör Mona Sahlin ett fantastisk jobb som särskild samordnare mot våldsbejakande extremism. Och i dessa frågor så delar jag till stor del Mona Sahlins åsikt och syn på problemen. 

Jag såg Mona debattera i SVT mot SDs Linus Bylund, Mona har verkligen rätt i allt hon säger där.

Det finns idag tydliga kopplingar mellan näthatet och de hot och det våld som skett i Sverige den senaste tiden. Då är det främst sidan avpixlat där näthatet till mycket stor del speglar det hat och våld sommasylboenden utsätts för i verkligheten, det är mycket problematiskt. 

Vad som är ännu värre är att det mellan avpixlat och Sverigexemokraterna finns ”glasklara” kopplingar i form av Kent Ekeroth. Jag delar Monas inställning att Kent Ekeroth är en av landets största bedragare till hat och hot genom sitt tydliga och starka engagemang i avpixlat.

Är det okej att man som riksdagsledamot är med och bedriver en starkt främlingsfientlig sajt?

Nej, det tycker inte jag, som riksdagsledamot hat man ett ansvar att verka för landets bästa, det gör inte Kent Ekeroth. 

Avpixlat har kopplingar till det som sker i verkligheten, SD har väldigt starka kopplingar till Avpixlat genom Kent Ekeroth. Det innebär att Kent Ekeroth, SD och i allra högsta grad Jimmie Åkesson har ett ansvar för det högerextrema våldet som just nu sveper genom vårt avlånga land. 
Självfallet är det bra att Jimmie Åkesson offentligt tar avstånd från det som nu sker och skett i landet den senaste tiden. Men det duger inte, Jimmie Åkesson är i en position som gör att han kan påverka och troligtvis dämpa näthatet. 

Jag tycker att Åkesson och SD måste vara tydliga mot Kent Ekeroth, antingen så får han välja sitt riksdagsuppdrag eller avpixlat. Man brukar säga ”det ena utesluter inte det andra”, men i Ekeroths fall så är det inte så, Avpixlat och riksdagsuppdraget är inte förenliga med varandra.

Kent gjorde sig kände i järnrörsskandalen, han har varit inblandad i otaliga krogbråk och sedan har vi ju hans starka engagemang i avpixlat.

Jimmie Åkesson, om du har någon form av empati och hjärta (sommar efterfrågade i en debattartikel tidigare). Inte vill väll du att Sverige fortsatt ska drabbas av högerextremt våld?

Du kan förändra detta, be din kollega Kent Ekeroth att begära entledigande från uppdraget som riksdagsledamot.

Vi vet alla att SD försöker tvätta bort sitt nazistiska förflutna, börja då genom att göra upp med Kent Ekeroth och Avpixlat. 


I extraordinära situationer kan extraordinära åtgärder vara nödvändiga. Jag respekterar grundlagarna till punkt och pricka. Men det som avpixlat gör, det hat och våld dom bedriver bör inte kunna gömmas bakom grundlagarna. Det är ett övergrepp och missbruk av yttrandefriheten. Det avpixlat gör bör kunna ses som olaga hot, och hets mot folkgrupp. Därför så bör enligt min mening avpixlat som sida stängas ner, för Sveriges bästa. 

Annonser