Mina tankar kring budgetpropositionen

Nu har det gått en vecka sedan Finansminister Anders Borg pressenterat regeringens budgetproposition.

En mycket bra budget där det är tydligt att det ska löna sig att arbeta, man understryker även vikten med fler jobb.

Under finanskrisen så förde Sverige en mycket ansvarsfull och lyckad finanspolitik, det gjorde att vi är en av de stater i Europa med starkast offentliga finanser, vilket är ett tydligt exempel på hur ansvarsfull regeringen har varit under finanskrisen.

Det är glädjande att regeringen föreslår att vi använder styrkan i våra offentliga finanser för att motverka arbetslöshet och se till att arbetslösheten sjunker.

Sedan är det mycket glädjande att regeringens förslag om ett förstärkt jobbskatteavdrag väntas leda till 13 000 nya jobb, det är att ta ansvar för Sverige. Tillsammans med de redan genomförda jobbskatteavdragen så väntas det ha lett till 119 000 nya jobb, det är fantastiskt att regeringen har åstadkommit så mycket.

Riktigt bra att jobbskatteavdragen i störst del går till dom som är i störst behov, de som tjänar upp till 38 500 kronor i månaden får behålla mer än 1 extra månadslön efter skatt om året jämfört med hur det var när alliansen tillträdde 2006.

Någon som är riktigt glädjande är att det förstärkta jobbskatteavdraget innebär att en vanlig inkomsttagare får behålla 200-300 kronor mer i månaden.

Samtidigt så ser vi i propositionen en satsning på lärare, en grundskolelärare föreslås få behålla 273 kronor mer i månaden efter det 5:e jobbskatteavdraget. Samma summa för en gymnasielärare är 337 kronor mer i månaden, Poliser får även dom 337 kronor mer kvar i plånboken. En sjuksköterska föreslås få behålla 333 kronor mer i månaden. Det här är ett riktigt bra förslag!, regeringen visar tydligt att man tycker att det ska löna sig att arbeta. Samtidigt så visar man att man tycker att det är arbetaren som ska få behålla sina pengar och inte staten, det är en viktig signal till alla som arbetar, att man anser att dom förtjänar att få behålla betydligt mer av sina egna pengar.

Regeringen har även valt att prioritera skola och utbildning i budgeten. Sedan Alliansen tillträdde 2006 så har man ökat resurserna till skolorna med 4 miljarder kronor. Dessutom så föreslår man fler karriärmöjligheter för lärare, dessa nya tjänster innebär även möjligheter till höjd lön med upp till 10 000kronor/månad för en lektor och ca 5000kronor/månad för en förstelärare.

Ett av de bästa förslagen är att regeringen förslår att unga under 23 ska få sänkt arbetsgivarkostnad med ca 1000kronor/månaden, riktigt bra att regeringen väljer att göra det billigare att anställa unga människor.

Tycker att det är väldigt märkligt att de rödgröna lägger fram förslag som skulle göra det betydligt dyrare att anställa unga, samtidigt som de rödgröna vill höja skatten med ca 30 miljarder kronor.

Vad Socialdemokraterna, Miljöpartiet & Vänsterpartiet inte verkar ha förstått är att det är oerhört viktigt att man som arbetare ska känna att det faktiskt lönar sig att arbeta betydligt bättre än om man inte arbetar. Moderaterna och alliansen anser att alla jobb behövs, det har man tydligt visat under sin regeringstid. Därför har man halverat restaurangmomsen och infört ROT och RUT avdragen. Socialdemokraterna tycks uppenbarligen inte dela vår uppfattning om att alla jobb behövs, därför riskerar vi att med  Socialdemokratiskpolitik drabbas hårt inom bland annat service sektorn.

Sammanfattningsvis så kan vi dra slutsatsen att det är en mycket bra och ansvarfull budget som regeringen lagt fram, man ser problemen som finns i Sverige idag och har lagt fram handlingskraftiga åtgärdsförslag. Alliansen visar i budgeten att man är redo att ta ansvar för Sverige ytterligare 4 år.

Avslutningsvis så har jag en fråga till Socialdemokraterna, varför vill ni göra det dyrare att anställa unga?, och varför tror ni att ni löser problemet genom att göra det dyrare och svårare för unga att få jobb?

/Alexander Bengtsson

Annonser

kommentar till debatten om ett Islamiskt center i Stenhagen, insändare i UNT mm

Skrev i UNT den 22/8 om byggandet av ett Islamiskt kulturcentrer i Stenhagen.

Fick även ett orimligt svar från Simon Alm, som är ordförande för SDU i Uppsala. där han kallade min inställning för ”oroväckande hållning”.

20130901-184600.jpg

Simon Alm:

20130901-185423.jpg

Jag tycker att det är ytterst beklagligt men även oroande att Simon Alm anser att man är ”oroväckande” om man står upp för alla religioners lika värde och respekt i samhället som jag gör.

Simon Alm skriver att ” Religionsfrihet för mig är att man själv fritt kan välja vad man vill tro på. Det är inte att religiösa grupper ska äga rätt att utgöra olägenheter för andra.”

Ja man ska få välja fritt vad man tror på, det har jag aldrig ifrågasatt. Dock så kan vi inte hindra vissa religioner från att uppföra byggnader bara för att man inte delar den religionens åsikter, det är inte rättvist. Mitt besked är att om vi ska hindra byggandet av Moskéer så måste vi rimligen hindra byggandet av alla andra religiösa byggnader av samma anledning, det är enligt mig orimligt.

”Blir moskén ett extremistiskt vattenhål kommer det att föra med sig otrygghet”, Simon Alm skriver att ”det är i dagsläget oklart vilken inriktning moskén kommer att få”. Då tycker jag att det inte är lämpligt att påstå att det är en ”extrem grupp” som ligger bakom planerna. Att påstå saker som man inte har någon grund för är enligt mig inte att ta ansvar.
Det finns inga anledningar till att misstänka att det skulle vara ”extremistiskt”. Och att hävda att byggandet av en Moské skulle föra med sig ”otrygghet” är en direkt osanning.

Den enda otrygghet som uppstår i den här debatten, är den som facebook gruppen ”Nej tack till Moské i Stenhagen” sprider.

Simon Alm, dina argument håller inte. Vi har valt att ha religionsfrihet precis som att vi har yttrande och åsiktsfrihet. Därför måste vi bemöta alla religioner med samma respekt, alla religioner har samma rätt till att uppföra religiösa byggnader.

Jag tycker det är ointressant att kolla på vilken religion det är som vill uppföra en byggnad. Det enda intressanta är hur byggplanen förhåller sig gentemot detaljplanen från området. Tydligt att Simon Alm är av en annan åsikt.

/Alexander Bengtsson
alexander.bengtsson@moderat.se
0708-869282