Angående planerna på ett Islamiskt center i Stenhagen

För mig är det självklart att det ska få byggas ett islamiskt center i Stenhagen. Vi lever i ett land där vi har valt att ha religionsfrihet. Religionsfriheten är inte något som vi kan använda när vi tycker att det passar oss och den måste gälla alla religioner och inte bara några.

Alla människor har rätt till att utöva sin religion och då är det enda rimliga att det inkluderar en religiös samlingsplats.

Om man säger nej till en moské i Stenhagen så måste man rimligen säga nej till alla andra typer av religiösa byggnader.

Och att påstå att Sverige är ett kristet land funkar inte, Kyrkan och staten har nämligen varit separerade i 13 år.

Vi har enats om att ha religions frihet och då ska det gälla alla religioner.

Så för mig som liberal är det självklart att man ska få bygga ett islamiskt center, lika självklart som att få bygga en kyrka eller en synagoga eller en annan religiös byggnad. Det enda intressanta är hur byggplanerna är gentemot detaljplanen för området.

/Alexander Bengtsson
alexander.bengtsson@moderat.se

Vi måste bli bättre på att ta emot enasmkommande flyktingbarn!

De barn som har flytt och kommer hit ensamma har ofta fått se saker som inget barn ska behöva se, vissa kanske inte ens har haft tillgång till rent vatten eller mat.

Hur skulle du själv reagera om dina barn tvingades fly?, låt oss tillsammans göra vad vi kan för att hjälpa dessa barn. Inget barn ska behöva ”bli förälder” åt sina syskon. Alla barn ska leva under sång förhållanden att dom kan vara just bara barn och inget annat.

Jag är oerhört stolt över att vi lever i ett land där alla barn har samma rätt till sjukvård och utbildning, det är verkligen ett steg i rätt riktning!

Så i utvecklingen av en humanare och generösare mottagning av flyktingbarn så tror jag att det är viktigt att vi lyssnar på de barn som kommit hit som ensammkommande flyktingbarn.

Låt oss vara överens om att alla barn är lika viktiga och vi bör ge samma hjälp till alla barn.

Inget barn ska behöva leva i ovisshet, därför så föreslår jag att asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn ska få ta max 1,5 månad istället för dagens 3månader. Ensamkommande flyktingbarns asylansökningar bör alltid prioriteras och behandlas så fort det går.

/Alexander Bengtsson

alexander.bengtsson@moderat.se
0708-869282